Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

MISJA PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU

Uczmy się Śląska

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu jest wyspecjalizowaną placówką prowadzącą badania naukowe nad Śląskiem w przestrzeni europejskiej. Jako znaczące centrum naukowo-badawcze Instytut utożsamia się ze światem wartości europejskich i wypełnia swoją misję w duchu poszanowania wolności, tolerancji i równości.

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, współtworząc europejską przestrzeń badawczą, jest otwarty na współpracę międzynarodową, zachowując jednocześnie świadomość swych powinności wobec kraju i społeczeństwa. Dominować w nim powinien system wiedzy empirycznej interpretowanej w kontekście aktualnych teorii naukowych i przy zastosowaniu najlepszego aparatu metodyczno-metodologicznego.

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski jest wspólnotą pracowników tworzących jego dorobek i historię, posiadających prawo do wyrażania swoich przekonań badawczych, myśli i ocen w zgodzie z zasadami etyki.

Potrzeba sformułowania i jak najlepszego wypełnienia misji wypływa z poczucia odpowiedzialności Instytutu wobec społeczeństwa, w którym i dla którego funkcjonuje. Jest ono rozumiane nie tylko jako ogół mieszkańców regionu, lecz również Polski i Europy.

 

Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej

Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

9 czerwca 2010 r.

Data stworzenia : 2019-03-08 11:57 Autor : instytutslaski Data publikacji : 2019-03-08 11:57 Osoba udostępniająca na stronie : instytutslaski Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-12 12:31 Osoba modyfikująca : instytutslaski
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz