Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

Wykaz pracowników

DYREKCJA

dr Bartosz Kuświk - dyrektor

 

ZAKŁAD BADAŃ HISTORYCZNYCH, NIEMCOZNAWCZYCH
I BOHEMISTYCZNYCH

Kierownik zakładu

dr hab. Piotr PAŁYS, prof. PIN-IŚ

prof. dr hab. Andrzej HANICH

dr Bernard LINEK
prof. dr hab. Michał LIS

dr Marek MAZURKIEWICZ

mgr Leokadia DROŻDŻ

PRACOWNIA BADAŃ
NAD STOSUNKAMI JĘZYKOWYMI
NA ŚLĄSKU

prof. dr hab. Bogusław WYDERKA (kierownik)

dr Agata HAAS
dr Marzena MUSZYŃSKA

PRACOWNIA ONOMASTYCZNA

dr hab. Stanisława SOCHACKA, profesor PIN - IŚ (kierownik)

dr Monika CHOROŚ

 

ZAKŁAD BADAŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH

Kierownik zakładu

dr hab. Brygida SOLGA, prof. PIN-IŚ

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI (urlop bezpłatny)

dr hab. Kazimierz SZCZYGIELSKI, prof. PIN - IŚ (urlop bezpłatny)


CENTRUM BADAŃ MIGRACJI ZAGRANICZNYCH

Kierownik - wakat

dr hab. Brygida SOLGA, prof. PIN-IŚ

 

PRACOWNIA

BADAŃ SPOŁECZNYCH

mgr Piotr SOLGA (pracownik badawczo-techniczny)

mgr Robert WIECZOREK

 

BIBLIOTEKA

 

 

 

mgr Ewa GOLEC

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 

Główna księgowa

Księgowa

 

mgr Krystyna OGÓRKIS

Krystyna KLIMEK

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Sekretariat

mgr Elżbieta FLISAK

 

Pracownik kadrowo-administracyjny

Pracownik gospodarczo-administracyjny

 

mgr Barbara TOMASZEK

Czesław BARTKOWIAK

 

DZIAŁ PRAWNY

Radca prawny

dr Małgorzata MAGDZIARCZYK

Data stworzenia : 2019-03-08 11:58 Autor : instytutslaski Data publikacji : 2019-03-08 11:58 Osoba udostępniająca na stronie : instytutslaski Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-12 12:39 Osoba modyfikująca : instytutslaski
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz